AKADEMIE
 
BEHEER VAN MODULES:
➢ Derde in bevel (adjunkhoof) is die akademiese hoof
➢ Word geassesseer deur die onderwyser
➢ Moduletoets / Boeke /Assesseringtake.
➢ Evalueringsblad: Tale, Wiskunde en Inhoudsvakke
➢ Portefeulje na Vakhoofde
➢ Portefeulje na Graadhoof en Departementshoof
➢ Portefeulje na Ouers
➢ Ouers mag enige tyd die portefeulje aanvra om uitslae te kontroleer.

EKSAMINERING VAN MODULES / Boeke:
➢ Alle eksamenwerk moet gemerk wees.
➢ April, Junie, September rapport
➢ Volgens Departementele CAPS voorskrifte.
➢ Assesserings take moet sewe dae voor die aanvang van ʼn eksamen ingelewer wees.
➢ Assesserings take wat laat ingehandig word sal gepenaliseer word.
➢ Leerders wat siek of afwesig is moet steeds take inlewer, maar as doktersertifikaat getoon kan word, sal die taak nie gepenaliseer word vir laat nie.
➢ Dokters moet spesifiseer wat die leerder onder lede het. Stresverwante siekte toestande moet deur ʼn geregistreerde sielkundige/psigiater gediagnoseer word.
➢ Alle take moet dus ingehandig word en geen afwesig- / verwerkte punt kan toegeken word nie.
➢ Alle handboeke is die eiendom van die skool. Dit moet ingehandig word op die dag wat n leerder die skool verlaat of die laaste keer die handboek benodig word vir die skrywe van enige eksamen. Indien die boek weg is of beskadig is dat dit nie weer gebruik kan word nie moet die boek deur die ouer betaal word.

Back to top